PELLICOLE / Bianco/nero

ROLLEI

INFRARED - 4x5"
43,88

ROLLEI

INFRARED 400 - 120
7,33

ROLLEI

INFRARED 400 - 135/36
6,41

ROLLEI

ORTHO 25 PLUS - 120
8,82

ROLLEI

ORTHO 25 PLUS - 135/36
8,40

ROLLEI

PAUL & REINHOLD
13,95

ROLLEI

RETRO 400S - 120
6,10

ROLLEI

RETRO 400S - 135/36
5,62

ROLLEI

RETRO 80S - 120
6,00

ROLLEI

RETRO 80S - 135/36
5,33

ROLLEI

RPX 25 - 135/36
6,14

ROLLEI

RPX 100 - 120
6,20

ROLLEI

RPX 100 - 135/36
5,50

ROLLEI

RPX 100 - 35mmX30,5m
82,10

ROLLEI

RPX 25 - 10,2x12,7cm/4x5"
43,88

ROLLEI

RPX 25 - 120
6,70

ROLLEI

RPX 400 - 35mmX30,5m
91,30

ROLLEI

RPX 400 - 120
6,40

ROLLEI

RPX 400 - 135/36
5,80

ROLLEI

SUPERPAN 200 - 120
6,00

ROLLEI

SUPERPAN 200 - 135/36
5,54

BERGGER

PANCRO 400 - 120
6,40

BERGGER

PANCRO 400 - 135/36
6,80

BERGGER

PANCRO 400 - 8X10"
154,00

BERGGER

PRINT FILM - 11X14"
199,00

BERGGER

PRINT FILM - 4X5"
35,00

BERGGER

PRINT FILM - 8X10"
119,00

FOMA

Fomapan 100 - 4x5"
46,00

FOMA

Fomapan 100 - 8X10"
169,50

FOMA

Fomapan 100 - 13x18 cm
76,00

FOMA

Fomapan 100 Classic - 120
5,20

FOMA

Fomapan 100 Classic - 135/36
5,00

FOMA

Fomapan 100 Limited Edition -120
5,50

FOMA

Fomapan 200 Creative - 120
6,00

FOMA

Fomapan 200 Creative - 135/36
5,70

FOMA

Fomapan 200 Limited Edition - 120
6,30

FOMA

Fomapan 400 Action - 120
6,00

FOMA

Fomapan 400 Action - 135/36
5,70

FOMA

Fomapan 400 Limited Edition - 120
6,30

FOMA

RETROPAN 320 NEW - 120
5,80

ILFORD

DELTA 100 - 120
7,30

ILFORD

DELTA 100 - 135/36
8,60

ILFORD

DELTA 3200 - 120
8,80

ILFORD

DELTA 3200 - 135/36
9,70

ILFORD

DELTA 400 - 120
7,30

ILFORD

DELTA 400 - 135/36
8,60

ILFORD

FP4 - 120
6,30

ILFORD

FP4 - 135/36
7,50

ILFORD

FP4 - 4X5"
54,50

ILFORD

FP4 - 8X10"
170,70

ILFORD

FP4 Plus - 13x18 cm
99,30

ILFORD

HP5 - 120
6,30

ILFORD

HP5 - 135/36
7,50

ILFORD

HP5 - 13X18 cm
99,30

ILFORD

HP5 - 4X5"
54,50

ILFORD

HP5 - 8X10"
170,70

ILFORD

PANF - 120
7,30

ILFORD

PANF - 135/36
8,60

ILFORD

SFX 200 - 120
9,30

ILFORD

SFX 200 - 135/36
10,20

KENTMERE

PAN 100 - 135/36
5,50

Kodak

400 TX - apparecchio monouso 27 pose
16,50

KODAK

T-MAX 100 - 4x5"
153,50

KODAK

T-MAX 100 - 120/5
53,10

KODAK

T-MAX 100 - 135/36
10,50

KODAK

T-MAX 400 - 120
11,00

KODAK

T-MAX 400 - 120/5
54,50

KODAK

T-MAX 400 - 135/36
10,60

KODAK

T-MAX 400 - 4x5"
164,50

KODAK

T-MAX P3200 TMZ - 135/36
12,30

KODAK

TRI-X 400 PROFESSIONAL - 120
10,50

KODAK

TRI-X 400 PROFESSIONAL -135/36
10,60

LineAg+

GENIUSfilm - 8X10"
33,00

LineAg+

GENIUSfilm 30,5X40,6 cm
67,00

LineAg+

NP22 100 ISO P.P. 13X18 cm
45,00

LineAg+

NP22 100 ISO P.P. 6,5X9 cm
22,00

LineAg+

NP22 100 ISO P.P. 8X10"
90,00

LineAg+

PAN 400 (HP 5 ILFORD) PELL.B/N 127
13,60

LineAg+

Scale-X 135/36
6,50

LineAg+

XX-250 135/36
9,90